top of page

Esther: 初頭以為9個月大的肚已經著唔到裙掛

已更新:2020年8月15日

你地都覆得快又有禮貌,特別係裁縫師傅!初頭以為9個月大的肚已經著唔到裙掛,好彩裁縫師傅好用心幫我改裙掛!可以著到裙掛出嫁好開心!咁都改到裙掛,唔係間間做到👍👍

154 次查看0 則留言

Comentários


bottom of page