top of page

全部現貨發售,先到先得,不設留貨🙏

試身費每件$100,如購買其中一件都可扣回全部試身費☺

歡迎Whatsapp預約或walk-in,

📞Tel: 2668 4000

網頁會不定時更新貨品,敬請留意😉

bottom of page