top of page

Calista: Fitting當日提供即場裁縫服務,令我安心好多!

已更新:2020年8月15日我哋既註場裁縫Jessica係我哋既皇牌嚟㗎,佢有30年裁縫婚紗經驗😱!任何客人上嚟度身、出衫都一定會見到佢,承諾改到你啱身先俾你哋拎走❤️!而且佢仲好識幫媽媽們揀適合嘅媽媽衫添!無論係新娘子定媽媽,見到佢都放心晒呀!💖95 次查看0 則留言

Comments


bottom of page